فوریه 13, 2019

گفتگو با پوران فرخ‌زاد درباره‌ جشن چهارشنبه‌سوری

فوریه 1, 2019

روزنامه نیویورک تایمز

  Overlooked No More Forough Farrokhzad Iranian Poet Who Broke Barriers of Sex and Society .An author unafraid to defy midcentury attitudes about her gender. “What […]
ژانویه 14, 2019

مصاحبه مینو صابری (رادیو زمانه) با پوران فرخ زاد

ژانویه 11, 2019

خبر دویچه وله از مزار فروغ فرخ زاد

بازدیدکنندگان از مزار فروغ فرخزاد پشت‌درهای بسته‌ ماندند درحالی که روز شنبه ۸ دی (۲۹ دسامبر) سالروز تولد فروغ فرخزاد بود و قرار بود به این […]
ژانویه 11, 2019

بخشی از گفتکوی سیروس شاملو با کامیار شاپور فرزند فروغ فرخ زاد

بخش کوتاهی از گفت‌وگوی سیروس شاملو(فرزند شاملو) با کامیار شاپور(فرزند فروغ) یک پرسش متفاوت،شما از کِی با شخصیتی با نام فروغ در جایگاه شاعری مشهور (نه […]
ژانویه 11, 2019

خاطرۀ محمدعلی سپانلو از فروغ فرخزاد

  اوایل دهه ۴۰ بود و ما دانشجویان جوانی بودیم در دانشگاه تهران که پس از هشت سال خاموشی که به‌خاطر وقایع ۲۸ مرداد اتفاق افتاد […]
ژانویه 3, 2019

از اشعار فروغ فرخ زاد

ژانویه 3, 2019

از اشعار فریدون فرخ زاد

ژانویه 2, 2019

از اشعار پوران فرخ زاد

FA
EN FA