دسامبر 20, 2018

از اشعار فروغ

دسامبر 20, 2018

هنگامه اهورا روز زن هشتم مارس

به یاد پوران نازنین و بزرگ‌زنان جاویدی که عاشقانه زیستند و برای انسانیت مبارزه کردند: خدا گفت: زمین سرد است. چه کسی می‌تواند زمین را گرم […]
دسامبر 20, 2018

از اشعار فروغ

دسامبر 12, 2018

نامه های فروغ

دسامبر 12, 2018

گلستان و فروغ

دسامبر 7, 2018

کسی میاید

…کسي ميآيد کسي ميآيد کسي که در دلش با ماست ، در نفسش با ماست ، در صدايش با ماست کسي که آمدنش را نميشود گرفت […]
دسامبر 7, 2018

عاشقانه

دسامبر 7, 2018

تولدی دیگر

دسامبر 7, 2018

سیمین بهبهانی و فروغ

داستان رقابت و حتی رشک بین #فروغ_فرخزاد و #سیمین_بهبهانی که با بیان صادقانه، و پاکدلانه زنده یاد سیمین بهبهانی آورده شده بسیار شنیدنی است. به هر […]
FA
EN FA