دسامبر 21, 2018

یاد بود پوران در وین

دسامبر 21, 2018

سخنی از مهران زینت بخش

ساعتهای آخر سال است ..ولی چه عیدی بدون پوران جان… همیشه با اشتیاق به دیدار او می شتافتم و صورتش را بوسه میزدم.. به دیدارت حالا […]
دسامبر 21, 2018

روز زن .سخن آقای نوروزی

من زن شدم تحملی پایدار یک دنیا از سیبی گفت که من چیدم ولی هیچ کس نگفت نشان عشق سیب سرخی شد که من به آدم […]
دسامبر 20, 2018

از اشعار پوران

دسامبر 20, 2018

از نوشته های پوران

قطره های شب به روی سینه ام آرام می بارد خواب از من دور خوابیده خش خش نرم پر پروانه های باد،در اتاقم وهم می پاشد. […]
دسامبر 20, 2018

مراسم یاد بود پوران در وین

مراسم یادبود زنده یاد پوران فرخ زاد (1311-1395)، بزرگ بانوی شاعر، نویسنده و پژوهشگر چهارشنبه 7 یونی ساعت 7 شب در محل: برنامه: گفتمانی پیرامون زندگی […]
دسامبر 20, 2018

از اشعار پوران

دسامبر 20, 2018

حمید فرزین برای یادبود پوران

یادم نمی رود هر وقت که از حقیقت مرگت حرف میزدی تحمل این تصور هم برایم سخت بود و من هر دفعه بحث را عوض میکردم […]
دسامبر 20, 2018

هنگامه اهورا روز زن هشتم مارس

به یاد پوران نازنین و بزرگ‌زنان جاویدی که عاشقانه زیستند و برای انسانیت مبارزه کردند: خدا گفت: زمین سرد است. چه کسی می‌تواند زمین را گرم […]
FA
EN FA