بنیاد فرخ زاد

وب سایت رسمی خانواده فرخ زاد

بنیاد فرخ زاد، به منظور پاسداشت و انتشار میراث ادبی و فرهنگی خانواده فرخ زاد  پوران، فروغ و فریدون فرخ زاد و پشتیبانی از نسل نوی نویسندگان و نواندیشان ایرانی بنا نهاده شده است

این بنیاد  در 

تابستان1397خورشیدی

در ونکوور کانادا و توسط خانواده فرخ زاد شکل گرفت

سخنی با شما

بنیاد فرخ زاد از هر ایرانی علاقه مند دعوت می کند اگر آثار و یا مطالبی مرتبط با فعالیت این بنیاد شامل فایل صوتی ، فیلم ، عکس و یا نوشته  را در اختیار دارند در راستای هرچه پربارتر شدن این حرکت برای ما ارسال نماید.

تالار فرخ زاد

پوران فرخ زاد

مجموعه آثار

اشعار | نوشته ها | خاطرات | مصاحبه ها | تصاویر

فریدون فرخ زاد

مجموعه آثار

اشعار | نوشته ها | خاطرات | مصاحبه ها | تصاویر

فروغ فرخ زاد

مجموعه آثار

اشعار | نوشته ها | خاطرات | مصاحبه ها | تصاویر

آخرین انتشارات

شرح حال وآثار پوران فرخ زاد

       پوران فرخ زاد، باآنکه؛ به جهان و جهانیان عشق می ورزید، دل در گرو ایران و فرهنگ ناب آن داشت. او در این […]

ترانه ارسالی از دوست عزیز مجتبی اصغر نسب

ترانه ارسالی از دوست عزیز مجتبی اصغر نسب پیام ارسالی ایشان برای بنیاد فرخ زاد   ترانه ای را به نام «بار دیگر تو» با استفاده […]

شعر مجید مژدهی پس از درگذشت پوران

در یغا، که “پوران” برفت از جهان شد ار دست  همچون   ّفروغ الزمان ُ سخن پرور و فرخی زاده ای که نیکو سخن بود و شیرین […]

از اشعار فروغ فرخ زاد

گنه کردم گناهی پر ز لذت   در آغوشی که گرم و آتشین بود   گنه کردم میان بازوانی   که داغ و کینه جوی و […]

FA
EN FA