درباره بنیاد فرخ زاد

بنیاد فرخ زاد، به منظور پاسداشت وانتشارمیراث ادبی و فرهنگی خانواده فرخ زاد ( پوران، فروغ و فریدون فرخ زاد) و پشتیبانی از نسل نوی نویسندگان ونواندیشان ایرانی بنا نهاده شده است. این بنیاد در تابستان ۱۳۹۷خورشیدی در ونکوور کانادا توسط خانواده فرخ زاد شکل گرفته است.

اهداف بنیاد

  • شناسایی و تربیت نسل نوی نویسندگان، فرهنگ‌ دوستان و کوشندگان جامعه مدنی
  • اعتلای فرهنگ سانسور شده ایران از طریق ایجاد دسترسی به جریان آزاد اطلاعات
  • مقابله با تبلیغات و جنگ روانی حکومت درباره دگراندیشان ایران
  • انتشار آثار سانسور شده نسل نوی نویسندگان در ایران
  • انتشار دیجیتال میراث ممنوعه تاریخ، فرهنگ و ادبیات ایران
  • جاودانگی نام و آثار خانواده فرخ زاد از طریق انتشار و تسهیل دسترسی برای مخاطبان در درون مرز.

برای همکاری، کسب اطلاعات بیشتر و یا همیاری با ما تماس بگیرید.

FA
EN FA