مارس 25, 2020

شرح حال وآثار پوران فرخ زاد

       پوران فرخ زاد، باآنکه؛ به جهان و جهانیان عشق می ورزید، دل در گرو ایران و فرهنگ ناب آن داشت. او در این […]
دسامبر 29, 2019

ترانه ارسالی از دوست عزیز مجتبی اصغر نسب

ترانه ارسالی از دوست عزیز مجتبی اصغر نسب پیام ارسالی ایشان برای بنیاد فرخ زاد   ترانه ای را به نام «بار دیگر تو» با استفاده […]
مارس 6, 2019

شعر مجید مژدهی پس از درگذشت پوران

در یغا، که “پوران” برفت از جهان شد ار دست  همچون   ّفروغ الزمان ُ سخن پرور و فرخی زاده ای که نیکو سخن بود و شیرین […]
مارس 1, 2019

از اشعار فروغ فرخ زاد

مارس 1, 2019

از اشعار فروغ فرخ زاد

فوریه 28, 2019

پیام تسلیت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت پوران فرخ زاد

  پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت پوران فرخ زاد         دوازدهم دی یکهزارو سیصد و نود و پنج درگذشت شاعره ایران […]
فوریه 27, 2019

نامه سرهنگ فرخ زاد به فروغ

نامه سرهنگ محمد فرخزاد به دخترش فروغ فرخزاد فروغ عزیزم . نور دل و دیدگانم .کاغذ آن دخترعزیز و قشنگم رسید. از احوالات پاک و بی […]
فوریه 27, 2019

سخنی از شفیعی کدکنی در باره فروغ

فروغ اگر خالص ترین و برجسته ترین چهرهء روشنفکری ایران، در نیمهء دوم قرن بیستم نباشد، بی گمان یکی از دو سه تن چهره هایی است […]
فوریه 27, 2019

رضا براهنی در باره فروغ میگوید

او را شهید بنامیم، زیرا همان که زندگی آدمها یکی با دیگری فرق میکند، مرگ آنها نیز مثل زندگیشان مفهومی جداگانه دارد، مثلا ًمرگ نیما، مصیبت […]
FA
EN FA